издут

издут
прил. - подут, дебел, издаден
прил. - изпъкнал, гърбав
прил. - надут, подпухнал

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • гърбав — прил. гърбат прил. прегърбен, извит, превит, крив, изкривен, приведен прил. издут, подут, изпъкнал …   Български синонимен речник

  • дебел — прил. пълен, тлъст, угоен, месест, шишкав, надебелял, напълнял, затлъстял прил. едър, голям, обемист, плътен, набит прил. гъст, компактен прил. подут, издут, издаден прил. корпулентен …   Български синонимен речник

  • издаден — прил. изпъкнал, издут, релефен, изваден прил. публикуван, печатан, обнародван, отпечатан прил. предаден, съобщен, разкрит прил. висок, издигнат прил. висящ, увиснал, провесен, надвесен прил. подут, дебел …   Български синонимен речник

  • изпъкнал — прил. издаден, издут, надут, подут, тумбест прил. излязъл навън, релефен прил. висок, издигнат прил. гърбав прил. щръкнал, надвиснал …   Български синонимен речник

  • корубест — прил. извит, издут, сводест …   Български синонимен речник

  • надут — прил. подут, набъбнал, дебел, голям, едър, наедрял, подпухнал, уголемен, увеличен прил. горделив, горд, надменен, възгордял се, наперен, наперчен, високомерен, арогантен, пренебрежителен, нахален, самонадеян, нагъл прил. преувеличен, прекален,… …   Български синонимен речник

  • подпухнал — гл. надут, подут, отекъл, голям, уголемен, едър, наедрял, поподут, увеличен, набъбнал гл. издут …   Български синонимен речник

  • подут — прил. набъбнал, надут, нараснал, уголемен, увеличен, издут, изпъкнал прил. подпухнал, отекъл прил. дебел, издаден прил. гърбав …   Български синонимен речник

  • релефен — прил. изпъкнал, издаден, издут прил. прегледен, ясен, нагледен, картинен, отчетлив, образен …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”